Synonymer til kan godt hende

antagelig, antageligvis, antakelig, formodentlig, gjerne, godt mulig, muligens, rimeligvis, sannsynligvis, sikkert, trolig, ventelig, venteliggjerne, av egen kraft, av fri vilje, av seg selv, fakultativ, godvillig, med det gode, minnelig, selvbestemt, selvvalgt, spontan, ubedt, uoppfordret, uten motstand, valgfrigjerne, beredvillig, frivillig, gladelig, helst, ikke ugjerne, med fornøyelse, med glede, villig, rime