Synonymer til kapital

aktiva, eiendom, formue, forråd, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, mammon, middel, penger, rikdom, skatter, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, likvider, midler, mynt, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi, skatterforråd, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammer, kapi