Synonymer til kart

agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell, slagplanforehavende, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed, r