Synonymer til kasjott

arrest, bak lås og slå, fangehull, fengsel, kakebu, varetekt, varetektfengsel, avstraffelse, bot, dom, erstatning, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlag