Synonymer til kaste

adel, arbeiderklasse, klasse, samfunnsklasseadel, aristokrati, crème de la crème, elite, nobilitet, overklasse, rikfolk, sosietet, samfunnsklasse, avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, yrkesgruppe, dumpe, dale, deise, dette, dratte, falle, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, styrte, tryne, tumle, veltedumpe, hive, kyle, pælme, sende, slenge, slynge, yrkesgru