Synonymer til keiserdømme

imperium, keiserrike, kolonirike, samvelde, stormakt, verdensmakt, verdensrike, bispedømme, distrikt, fylke, fyrstedømme, herred, kommune, kongedømme, land, landområde, landsdel, område, region, sogn, stat, stift, territorium, verdensdelkeiserrike