Synonymer til kilde

avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpning, avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, åpningbarndom, barneår, barnsben, første tid, oppvekst, som baby, som liten, spedbarnstid, anlegg, bengel, fr