Synonymer til kirkeledelse

biskop, kirkestyre, menighetsråd, menighetsstyrebiskop, bábíer, bedende, buddhist, hindu, imam, islamist, kristen, lama, medisinmann, mediterende, muslim, overhode, pastor, pave, prest, shaman, taoist, troende, menighetsstyre