Synonymer til kjøpebrev

avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomstavtale, bygselbrev, ektepakt, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, ordning, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat, overenskomstkontrakt, avt