Synonymer til kløft

avgrunn, brådyp, canyon, dyp, gap, gjel, juv, ravine, sluk, slukt, stup, svelg, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, andektig, dyster, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, stiv, viktigdyp, svelggap, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon,