Synonymer til klønete

dilettantaktig, dilettantisk, famlende, hjelpeløs, keitet(e), klossete, kluntet(e), slepphendt, tankeløs, ubehendig, ubehjelpelig, udyktig, uelegant, uerfaren, uforsiktig, ukyndig, upraktisk, uvøren, bortkommen, desorientert, fortapt, fortvilet, fortvilt, initiativløs, perpleks, på villstrå, rådløs, rådvill, som ikke vet sin arme råd, som verken vet ut eller inn, tafatt, ubesluttsom, usikker, vaklende, vankelmodig, villrådighjelpeløs, dilettan