Synonymer til kløyve

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde,