Synonymer til klabb og babb

floke, forvirring, kaos, oppløsning, rot, røre, uorden, virvar, avledning, deviasjon, distraksjonforvirring, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpoppløsning, beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergang, ødeleggelseoppløsning, arr, beger, begerblad, belg, blad, blomst, blomsterblad, blomsterbunn, bær, filament, fruktemne, fruktknute, frø, griffel, kimblad, knoll, knopp, nøtt, pollen, pollenbærer, pollenknapp, pollentråd, stengel, stilk, støvbærerrot, bark, frukt, grein, gren, kongl