Synonymer til klare

ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, løse, tippeane, ascendent, forfar, patriark, stamfarane, erfare, fornemme, føle, høre, kjenne, merke, oppleve, sanse, akseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatninganta, tippeanta, ansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne, avsluttede, beredte, døde, ferdige, fortapte, fullførte, modne, ordnede, parate, slitne, solgte (muntlig mening), unnagjorte, utmattede, beherske, evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, ha i sin hule hånd, håndtere, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, ordne, takle, være mann for, bekjempe, beseire, besette, erobre, erverve, gå til topps, innta, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne, solgte (muntlig men