Synonymer til klasse

(ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ætt, adel, arbeiderklasse, kaste, samfunnsklasseadel, aristokrati, crème de la crème, elite, nobilitet, overklasse, rikfolk, sosietet, samfunnsklasse, ættavstamning, byrd, fødsel, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, nærm