Synonymer til klassifisering

dekomponering, gruppeinndeling, oppdeling, oppløsing, oppsplitting, segmentering, segmenteringoppdeling, delegering, dispasje, disposisjon, fordeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodning