Synonymer til klausul

avbrekk, annullering, avbrudd, avlysning, forhindring, holdt, hvil, kansellering, nei, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, stans, stoppavbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, snublestein, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, vanskelighetavbrekk, ferie, frikvarter, hvile, intervall, pusterom, rekreasjon, vanskelighetavbrytelse, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomstavtale, bygselbrev, ektepakt, kjøpebrev, konkordat, leieavtale, leiekontrakt, ordning, overenskomst, pakt, salgsdokument, skriftlig avtale, testament, traktat, akt, baktanke, beregning