Synonymer til klinge

framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, utføre, vise, vise framframføre, gaule, gjenlyde, gnåle, istemme, jodle, joike, kvede, kvitre, lokke, lulle, messe, musisere, nynne, skråle, synge, tone, tralle, vokalisere, høres, lyde, låte, uttales, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunne, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, opprette, starte, åpn