Synonymer til klinikk

asyl, adresse, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedasyl, anstalt, etablissement, gamlehjem, institusjon, pleiehjem, stiftelse, sykehjemasyl, beskyttelse, dekke, dekning, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernasyl, hospital, hospits, lasarett, sanatorium, sykehus, sykehushospits, bensinstasjon, borg, brannstasjon, bu, butikk, fabrikkbygning, herberge, hotell, kirke, landhandel, motell, offentlig hus, politihus, rådhus, slott, supermarked, tinghus, vandrehjem, sanatoriumsykehus