Synonymer til klyngeholde

holde, fatte, gripe, hake, henge, huke, huke tak i, klamre, klenge, klore, favne, gjemme, inkludere, innbefatte, inneholde, omfatte, romme, spenne over, ta med