Synonymer til knappe (av)

abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, forminske, kappe, klippe, komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), minske, redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, trunkere, f