Synonymer til kneik

bakke, areal, , eng, felt, grunn, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åkerbakke, bakketopp, dynge, forhøyning, haug, hump, høyde, høydedrag, knaus, kolle, røys, såte, tuebakke, brattheng, fjellside, helning, heng, motbakke, skrent, skråning, stigningbakke, reversere, rygge, tue, stigning, stigninghelning, bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, mote, progresjon, retning, siktepunkt, slagside, streben, strøm