Synonymer til knuge

beføle, gnage, kile, klemme, klype, knegå, knuse, kramme, kreiste, kryste, mase, perse, presse hardt, skvise, stemme, stoppe, stramme, trenge, trykke, tvinge, tynge, forminske, abbreviere, amputere, avkorte, barbere, beklippe, beskjære, dra sammen, forenkle, forkorte, kappe, klippe, knappe (av), komprimere, kondensere, korte, kupere, kutte (ned), minske, redusere, sakse, sammenfatte, stekke, stusse, trekke sammen, trunkereforminske, bagatellisere, blåse av, bortforklare, feie under teppet, neglisjere, slå hen, undervurdereforminske, fortette, kna, presse, stappe, tyngegnage, dinere, ete, fordøye, forsyne seg, fortære, få seg noe i livet, gomle, hugge innpå (muntlig mening), konsumere, lunsje, nyte, slafse, sluke, spise, supere, ta en matbit, tygge, p