Synonymer til kollaborasjon

gruppearbeid, kompaniskap, kooperasjon, samarbeid, samdrift, samspill, samvirke, økumenikk, empati, enhet, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, harmoni, kjærlighet, medfølelse, nestekjærlighet, overensstemmelse, samhold, samhørighet, solidaritet, sympatisamspill, koop