Synonymer til komme som en bombe

dupere, baste og binde, beseire, betvinge, bøye, diskriminere, dominere, dukke, hemme, holde nede, knekte, kue, kujonere, kuste, kvele, nedkjempe, slå ned, terrorisere, tvinge, tyrannisere, underkue, undertrykke, ydmykedupere, bedra, bløffe, bondefange, dåre, forføre, fuske, få på kroken, føre bak lyset, jukse, kaste blår i øynene, loppe, lure, narre, overliste, sette horn på (ektemannen), skuffe, snyte, spille et puss, svike, svikte, svindle, ta ved nesen, trikse, være utro motdupere, forbause, forbløffe, forundre, forvirre, gripe på fersk gjerning, komme bak på, komme som lyn fra klar himmel, lamslå, overraske, overrumple, ta på senga, trekke kaniner opp av hatten, undre, la