Synonymer til kompani

17. mai-tog, eskorte, flokk, følge, hale, karavane, kavalkade, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntog, anlegg, aksiom, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkåranlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, konsern, selskap, virksomhetanlegg, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verkanlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreanlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, yngling, virksomhetanstalt, asyl, gamlehjem, hjem, pleiehjem, stiftelse, sykehjem