Synonymer til kompendium

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, guide, instruksjonsmanual, leksikon, lærebok, manual, oppslagsbok, oppslagsverk, parlør, vademekum, utdragdisposisjon, delegering, dispasje,