Synonymer til kompilere

liste, oppføre, sette opp, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdragliste, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens, tabellliste, sette oppliste, lure, smugle, smyge, snike, bygge, konstruere, mure, reise (rå form)oppføre, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, opptre, presentere, sette sammen, spille, utføre, vise, vise framoppføre, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, samle, sette sammensette opp