Synonymer til kondisjon

befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, omstendighet, orden, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstand, bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, varighet, viljestyrke, aktivitet, drivkraft, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønskeenergi, viljestyrkeenergi, el, elektrisitet, kraft, statisk elektrisitet, strøm, viljestyrkefasthet, bravur, dristighet, dødsf