Synonymer til konkretisere

anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, sette ut i livet, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, vise, visualisere, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, argumentere, begrunne, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreieforklare,