Synonymer til konsekvens

effekt, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingesteffekt, følge, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, påvirkning, reaksjon, resultat, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vits, fasit, ja, javel, jo, konklusjon, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall, 17. mai-tog, eskorte, flokk, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntogfølge, avdeling, bande, fraksjon, friskare, gerilja, gjeng, gruppe, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, populasjon, seksjon, sverm, utvalgfølge, betraktning, filosofi, framstilling, ide, overveielse, resonnement, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurderingfølge, r