Synonymer til konsis

epigrammisk, fyndig, i et nøtteskall, i telegramstil, knapp, konsentrert, kort, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, ordknapp, sammentrengt, summarisk, synoptisk, avstumpet, bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, lav, liten, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, småvokst, sped, spinkel, ubetydelig, ørende litenknapp, aktpågivende, aktsom, andektig, anspent, bevisst, interessert, kl