Synonymer til kontaktflate

assosiasjon, abstraksjon, anelse, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tankeassosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning, ansettelse, arbeid, bane, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrkebefatning, bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, krets, miljø, nettverk, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, sosiale omgivelser, vennekrets, venner og bekjente, sosiale