Synonymer til kontorsekretariat

sekretariat, arbeidslokale, arbeidsrom, arbeidssted, byrå, etat, jobblokale, kanselli, avdeling, kontor, stasjon, vesen