Synonymer til konvensjon

arbeidsmåte, angrepsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visarbeidsmåte, fremgangsmåte, skikk, tradisjon, vismetode, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling, tilnærmingsmåtemetode, abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, refleksjon, slutning, tankeplan, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplanplan, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse,