Synonymer til konversasjonsleksikon

encyclopedi, ensyklopedi, leksikon, oppslagsverk, wiki, wikipedia, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkleksikon, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, guide, instruksjonsmanual, kompendium, lærebok, manual, oppslagsbok, parlør, vademekumleksikon, vademekumoppslagsverk, oppslagsver