Synonymer til kopi

avskrift, duplikat, duplo, etterligning, replika, reproduksjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, reproduksjonetterligning, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon