Synonymer til kopiering

avskrivning, duplisering, mangfoldiggjøring, dobling, dublering, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, imitasjon, lage dubletter, multiplikasjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, hermi