Synonymer til korrekt

akkurat, avpasset, eksakt, nøyaktig, presis, punktligakkurat, for kort tid siden, forleden, i sted, nettopp, nylig, nyss, punktlig, beviselig, bevist, faktisk, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast, absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkalleligfaktisk, allmengyldig, beskrivende, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, saklig, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelighetsnær, vitenskapeligfaktisk, uomstøte