Synonymer til kreti og pleti

de fleste, brorpart, flertall, majoritet, mesteparten, overvekt, storpartde fleste, drøssevis, en (hel) haug, en (hel) mengde, en rekke, flere, flerfoldige, fullt opp, gjentatte, hvem som helst, hyppige, i bøtter og spann, i lange baner, mange, masse, ola og kari, tallrike, tallsterke, utallige, ørten, en (hel) ha