Synonymer til krise

armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, lidelse, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighet, vanskelighetelendighet, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, pine, plage, smerte, sorg, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod, fare, beinfly, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travefare, bli borte, desertere, dra, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, løpe b