Synonymer til kriterium

ansvar, aval, betryggelse, brev, dekning, forsikring, garanti, hjemmel, kausjon, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vern, akkreditiv, attest, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonaval, verndekning, asyl, beskyttelse, dekke, fristed, gjemmested, le, livd, ly, skjul, skjulested, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, bilag, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivbrev