Synonymer til kroken på døra

avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløp, utløpavvisning, avslag, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelse, f