Synonymer til kropp

fysisk legeme, korpus, legeme, organisme, sjelens bolig, skrog, skrott, torso, åndens bolig, kadaver, lik, åtsel, åndens boligkropp, det samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), løsøre, objekt, pikk og pakk, sak (muntlig mening), ting, tingestlegeme, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendelik, av samme art, av samme slag, av samme ulla, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonymlik, der, hvilken, hvilket, mens, somlik, jambyrdi