Synonymer til kue

baste og binde, beseire, betvinge, bøye, diskriminere, dominere, dukke, dupere, hemme, holde nede, knekte, kujonere, kuste, kvele, nedkjempe, slå ned, terrorisere, tvinge, tyrannisere, underkue, undertrykke, ydmyke, ydmykebeseire, bekjempe, besette, erobre, erverve, gå til topps, innta, klare, klare brasene, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne, ydmykebøye, byge, el, eling, hagl, nedbør, regn, regnbyge,