Synonymer til kultus

andakt, ave maria, bordbønn, bønn, fadervår, kirkebønn, litani, orasjon, prostratio, takkevers, takksigelse, tidebønnandakt, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, messe, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, vekselsang, tidebønnbønn, dåp, fotvasking, hellig handling, hellig rituale, konfirmasjon, mysterie, nattverd, ordinasjon, religionsutøvelse, rituell handling, sakrament, siste olje, skriftemål, sykesalving, vielse, and