Synonymer til kunngjøre

advare, alarmere, bebude, forkynne, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, melde, opplyse, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, varsku, varsle, varslebebude, beregne, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, tippe, vente seg, h