Synonymer til kunngjøring

akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivakkreditiv, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon, annonse, album, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, småskrift, tekst, traktat, verkannonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, propaganda, publisering, rundskriv, skrivanvisning, beskjed