Synonymer til kunnskap

anlegg, aksiom, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkåranlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetanlegg, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verkanlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kyndighet, talent, åreanlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, yngling, anskuelse, betraktning, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, åre, kunn