Synonymer til kutt

flenge, hogg, infeksjon, kvestelse, revne, rift, risp, skade, skramme, skrubbsår, smittesykdom, sår, betennelse, inflammasjon, irritasjon, katarrinfeksjon, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, renne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkkrevne, brist, djupål, far, fuge, får, kannelyre, not, rifle, rille, spalte, splitt, sprekk, søkk, ujevnhetrevne, ri